รวมข้อมูล ข่าว หรือบทความเกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลเพื่อการทำธุรกิจ เอสเอ็มอี ข่าวสินเชื่อ SME เพื่อคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี เครื่องมือในการสร้างอาชีพหารายได้เสริม แฟรนไชส์ ได้ที่ ThaiSmartSme.com

RSP ถือยาวรับปันผล

0 0

คุณค่าบริษัท

มีการวิเคราะห์กันว่า ผลการดำเนินงานของ บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP จะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า หลังมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำธุรกิจ  โดยมีการปิดโรงงานผลิตรองเท้าบริษัทในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ผ่านมาเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ที่ผ่านการรับรองจากเจ้าของตราสินค้า ผลดังกล่าวทำให้ไม่ต้องสต๊อกวัตถุดิบเพื่อการผลิตจำนวนมาก สามารถปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตามเทรนด์ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้ Partner กลุ่มใหม่ทำให้สินค้าของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้นในช่วงต้นปี 2562 ได้แก่ แบรนด์ BARREL (เครื่องแต่งกายกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้) ได้สิทธิจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในไทย กัมพูชา 5 ปี และแบรนด์ ECCO (รองเท้า และเครื่องหนังจากประเทศเดนมาร์ก) ได้สิทธิจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในกัมพูชา 3 ปี

โดยส่งผลให้แบรนด์สินค้าของ RSP เพิ่มขึ้นเป็น 4 แบรนด์ จากเดิมที่มีเพียง 2 แบรนด์ (Converse และ Pony)

ทั้งนี้บริษัทยังมีแผนในการหา Partner ใหม่เพื่อเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ             อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมทั้งการทำการตลาดเพื่อให้แบรนด์ใหม่เป็นที่รู้จักจำเป็นต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่าย ทำให้คาดว่ายอดขายและกำไรจะเติบโตได้ช้าในช่วงปี 2562-2563 โดยคาดยอดขายในปี 2562-2563 มีการเพิ่มขึ้น 2.5% และเพิ่มขึ้น 7.8% ตามลำดับ

ขณะที่กำไรปกติในปี 2562 เติบโตเพิ่มขึ้น 12.5% และในปี 2563 เติบโตเพิ่มขึ้น 7.7% ตามลำดับ

ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 309.61 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 302.22 ล้านบาท โดยมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน และกำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 33.01 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 25.71 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น

ด้านผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 981.15 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 938.26 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 133.15 ล้านบาท หรือ 0.17 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 113.67 ล้านบาท หรือ 0.15 บาทต่อหุ้น สะท้อนการฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน

อีกทั้งสิ่งที่น่าสนใจบริษัทมีสัดส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิที่สูงมาก (Div. Payout 84%-98%) ในช่วงการดำเนินงานปี 2559-2561 ขณะที่ปี 2562 แม้จะงดจ่ายปันผลระหว่างกาลแต่บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนเป็นเงิน 121.5 ล้านบาท ที่ราคา 4.50 บาทเทียบเท่า Div. Payout ของกำไร 9 เดือนแรกปี 2562 ที่ 91%

ผลดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์ บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม คาดเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2563 ที่ 0.28 บาท คิดเป็น Div. Yield 9.3% พร้อมกับ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 3.66 บาท/หุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด 171,000,000 หุ้น 22.21%
  2. น.ส.พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 133,500,100 หุ้น 17.34%
  3. นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 133,100,100 หุ้น 17.29%
  4. นายภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 82,999,800 หุ้น 10.78%
  5. BBHISL NOMINEES LIMITED  26,802,600 หุ้น 3.48%

รายชื่อกรรมการ

  1. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. น.ส.พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา กรรมการ
  4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย กรรมการ
  5. นายมานิต นิธิประทีป กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

The post RSP ถือยาวรับปันผล appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

Facebook Comments