รวมข้อมูล ข่าว หรือบทความเกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลเพื่อการทำธุรกิจ เอสเอ็มอี ข่าวสินเชื่อ SME เพื่อคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี เครื่องมือในการสร้างอาชีพหารายได้เสริม แฟรนไชส์ ได้ที่ ThaiSmartSme.com

เมืองท่าการส่งออกที่สำคัญใน AEC

0 326

ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองท่าที่ติดทะเลของแต่ละประเทศนั้น ถือว่าเป็นทำเลที่มีความสำคัญของการขนส่งทางน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของอันตราการเติมโตของการขนส่งทางน้ำ และเมืองท่ายังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงไปอยู่การขนส่งอื่นๆ ในภูมิภาคด้วย และหากจะพูดถึงเมืองท่าที่สำคัญๆ ของประเทศ AEC ที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ มีดังต่อไปนี้

-ท่าเรือมะนิลา (Port of Manila) ประเทศฟิลิปปินส์ ในเรื่องของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาจจะไม่มีบทบาทสำคัญมากเท่ากับท่าเรือใหญ่ๆ ในประเทศอื่น แต่มีความสำคัญในการขนส่งภายในประเทศ ระว่างท่าเรืออื่นในหลายๆ เกาะ ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกการเดินทางที่ไม่ได้มีแค่ทางรถยนต์หรือทางอากาศเท่านั้น โดยมีบริการทั้งเรือขนส่งสินค้า เรือเฟอร์รี่ เรือข้ามฟากและเรือสำราญสำหรับการท่องเที่ยว

-ท่าเรือกลัง (Port Klang) ในเมืองกลังเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือที่มีการขนส่งตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก นอกจากบริการขนส่งสินค้าแล้วยังบริการเรือโดยสารข้ามฟากไปยังประเทศอินโดนีเซีย และในด้านการท่องเที่ยว ก็ยังเป็นเมืองท่าสำหรับเป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวของสายเรือผู้ให้บริการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญด้วย

-ท่าเรือจาการ์ตา (Port of Jakarta) ประเทศอินโดนีเซีย ท่าเรือขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากจะเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ในเรื่องความทันสมัย และการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยรองรับการขนส่งสินค้าที่แนวโน้มว่าจะมีปริมาณมากขึ้นในทุกๆ ปี

-ท่าเรือสิงคโปร์ (Port of Singapore Authority) เป็นท่าเรือที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของภูมิภาค และของโลกด้วยในฐานะ ทรานส์ชิปเมนท์ฮับ หรือท่าเปลี่ยนถ่ายลำเรือขนส่งสินค้า อีกทั้งยังเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือทั่วโลกและมีเที่ยวเรือเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ด้วยทำเลที่เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของโลกหรือที่เรียกว่า Crossroads of Intl trade นั่นเอง นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลดีกับการขนส่งระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกัน ตลอดจนการบริการเรือโดยสารข้ามฟากและท่าเรือสำหรับการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญด้วย

-ท่าเรือแหลมฉบัง (Leam Chabang Port) ชลบุรี ประเทศไทย ท่าเรือน้ำลึกที่มีบทบาทในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ และถือว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเป็นเมืองท่ามากกว่าท่าเรือกรุงเทพฯ จึงมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะเมืองท่า ที่ให้บริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก และยังเป็นท่าเรือโดยสารกับเมืองท่าสำหรับการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญอีกเช่นกัน

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: AECconnect@bbl.co.th โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

The post เมืองท่าการส่งออกที่สำคัญใน AEC appeared first on Bangkok Bank SME.

Facebook Comments