รวมข้อมูล ข่าว หรือบทความเกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลเพื่อการทำธุรกิจ เอสเอ็มอี ข่าวสินเชื่อ SME เพื่อคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี เครื่องมือในการสร้างอาชีพหารายได้เสริม แฟรนไชส์ ได้ที่ ThaiSmartSme.com

วิธีการจัดการสินค้าคงคลัง

0 226

ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง หรือ Inventory Control System หมายถึง การบริการสินค้าคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะแต่ละธุรกิจมีสินค้าคงคลังที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้พนักงานจำนวนมาก เพื่อให้ได้จำนวนที่ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่จะทราบว่าสินค้าชนิดไหนเริ่มขาดมือ และการควบคุมปริมาณที่เหมาะสม ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังมีอยู่ 2 วิธีที่แนะนำคือ

1. ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Inventory System Perpetual System)
คือระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายสินค้า ทำให้บัญชีคุมยอดแสดงคงเหลือที่แท้จริงของสินค้าอยู่เสมอ แต่ระบบนี้ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะต้องใช้เอกสารและพนักงานจำนวนมากในการดูแลระบบให้ทั่วถึง แต่ในปัจจุบันมีการเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยการใช้ Bar code หรือ Laser Scan ซึ่งวิธีนี้นอกจะมีความเที่ยงตรงและแม่นยำ ยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของการบริหารสินค้าในคลังซัพพลายเชนได้อีกด้วย

ข้อดี
– สินค้าคงคลังขาดมือน้อยกว่า โดยจะเผื่อสินค้าไว้เฉพาะช่วงเวลารอคอยเท่านั้น แต่ละระบบเมื่อสิ้นงวดต้องเผื่อสินค้าไว้ทั้งช่วงเวลารอคอย และเวลาระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
– ใช้จำนวนการสั่งซื้อคงที่ซึ่งจะทำให้ได้ส่วนลดปริมาณได้ง่าย
– สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังแต่ละชนิดได้อย่างอิสระ และเจาะจงเข้มงวดเฉพาะรายการที่มีราคาแพงได้

2. ระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)
คือระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่นตรวจนับและลงบัญชีทุกปลายสัปดาห์หรือปลายเดือน เมื่อของถูกเบิกไปก็จะมีการสั่งซื้อเข้ามาเติมให้เต็ม ระบบนี้เหมาะกับสินค้าที่มีการสั่งซื้อและเบิกเป็นช่วงเวลาแน่นอน เช่น ร้านขายหนังสือที่จะมีการสำรวจยอดหนังสือในแต่ละวัน และสรุปยอดตอนสิ้นเดือน เพื่อดูปริมาณหนังสือคงเหลือที่ค้างในร้านและคลังสินค้า

ข้อดี
– ใช้เวลาน้อยกว่าและเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมน้อยกว่า
– เหมาะสำหรับการสั่งซื้อของจากผู้ขายรายเดียวกันหลายๆ ชนิด เพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ และสะดวกต่อการตรวจนับ
-ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังต่ำกว่า

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

The post วิธีการจัดการสินค้าคงคลัง appeared first on Bangkok Bank SME.

Facebook Comments