รวมข้อมูล ข่าว หรือบทความเกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลเพื่อการทำธุรกิจ เอสเอ็มอี ข่าวสินเชื่อ SME เพื่อคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี เครื่องมือในการสร้างอาชีพหารายได้เสริม แฟรนไชส์ ได้ที่ ThaiSmartSme.com

คนใช้รถอ่วม! ดอนเมืองโทลล์เวย์ ขึ้นค่าผ่านทางในรอบ 5 ปี เริ่ม 22 ธ.ค.62

0 0

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทลล์เวย์ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 00:01 น. อัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทานกำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ช่วงดินแดง ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตราค่าผ่านทางในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขาเข้า

ช่วงดินแดง-ดอนเมือง

รถ 4 ล้อ เดิม 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

 

ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน

รถ 4 ล้อ เดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท

รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

 

ขาออก

ช่วงอนุสรณ์สถาน – ดินแดง

รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 115 บาท

รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท

 

ช่วงดอนเมือง – ดินแดง

รถ 4 ล้อ จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

The post คนใช้รถอ่วม! ดอนเมืองโทลล์เวย์ ขึ้นค่าผ่านทางในรอบ 5 ปี เริ่ม 22 ธ.ค.62 appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

Facebook Comments