รวมข้อมูล ข่าว หรือบทความเกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลเพื่อการทำธุรกิจ เอสเอ็มอี ข่าวสินเชื่อ SME เพื่อคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี เครื่องมือในการสร้างอาชีพหารายได้เสริม แฟรนไชส์ ได้ที่ ThaiSmartSme.com

“การบินไทย” ร่วมประชุมสามัญสมาคมธุรกิจสายการบินครั้งที่ 2/62

0 0

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจสายการบิน (The Board of Airline Representatives Business Association หรือ BAR) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินการ และทิศทางการพัฒนาธุรกิจสายการบินในประเทศไทย

โดยมีผู้แทนกว่า 30 สายการบินเข้าร่วมรับฟัง โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายโชคชัย ปัญญายงค์ รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล  ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมให้ข้อมูลด้านแผนพัฒนาให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

เพื่อมุ่งสู่การเป็นประตูสู่เอเชีย รวมทั้งสรุปความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และโครงการต่างๆของ EEC อีกทั้ง สมาคมขนส่งทางอากาศ (IATA) เข้าร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าส่วนต่อขยายสนามบินภายในประเทศไทย ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ถนนสาทร

The post “การบินไทย” ร่วมประชุมสามัญสมาคมธุรกิจสายการบินครั้งที่ 2/62 appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

Facebook Comments