รวมข้อมูล ข่าว หรือบทความเกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลเพื่อการทำธุรกิจ เอสเอ็มอี ข่าวสินเชื่อ SME เพื่อคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี เครื่องมือในการสร้างอาชีพหารายได้เสริม แฟรนไชส์ ได้ที่ ThaiSmartSme.com

กองทุน LTF ผลงานเด่นน่าลงทุน!

0 0

เส้นทางนักลงทุน

ในช่วงภาวะตลาดหุ้นที่เป็นขาลง ประกอบกับเข้าช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2562 เป็นโอกาสดีในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี อีกทั้งยังเป็นการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งในรายการลดหย่อนที่คนนิยมซื้อกัน

คำถาม แล้วจะซื้อกองทุน LTF กองไหนดี ?…

คำตอบ สำหรับนักลงทุนที่อยากเลือกลงทุนกองทุน LTF ตัวเลือก ! แนะนำเครื่องมือการลงทุน ด้วยข้อมูลจาก “หลักทรัพย์บัวหลวง” คัดสรรกองทุน LTF เด่น  มีการพิจารณาผลตอบแทนกองทุน 5 ช่วงเวลาย้อนหลัง คือ 6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี / 3 ปี / 5 ปี และ Sharpe Ratio 1 ปี (จากข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง) การคำนวณหาคะแนน B-Score จะให้น้ำหนักของตัวแปรแต่ละตัว แล้วเลือกกองทุนที่มีคะแนนดีที่สุด 10 อันดับแรก

อันดับ 1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว หรือ MA-LTF พบว่า มีคะแนน 8.50 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วง สำหรับรอบ 6 เดือนแรก ให้ผลตอบแทน 1.60% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทน 1.50% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทน 0.80% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 16.90% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 13.40%

อันดับ 2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส หรือ SCBLT2 พบว่า มีคะแนน 8.20 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วง สำหรับรอบ 6 เดือน ให้ผลตอบแทน 4.70% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทน 3.80% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทน 6.70% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 26.20% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 16.30%

อันดับ 3 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว หรือ CGLTF พบว่า มีคะแนน 8.10 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วงเวลา สำหรับรอบ 6 เดือน ให้ผลตอบแทน 0.40% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทน 0.20% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ 0.30% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 16.70% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 14.90%

อันดับ 4 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 หรือ BLTF75 พบว่า มีคะแนน 7.30 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วงเวลา สำหรับรอบ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนติดลบ 1.10% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทน 0.10% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ 1.20% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 5.40% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 13.60%

อันดับ 5 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว หรือ MS-CORE LTF พบว่า มีคะแนน 7.30 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วงเวลา สำหรับรอบ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนติดลบ 1.80% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ 1.40% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทน 2.00% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 18.20% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 18.30%

อันดับ 6 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว หรือ KEQLTF พบว่า มีคะแนน 7.30 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วงเวลา สำหรับรอบ 6 เดือน ให้ผลตอบแทน 0.00% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทน 1.10% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ 0.10% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 22.30% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 11.40%

อันดับ 7 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว หรือ PRINCIPAL LTF พบว่า มีคะแนน 7.10 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วงเวลา สำหรับรอบ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนติดลบ 0.80% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ 1.90% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ 10.40% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 14.40% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 19.90%

อันดับ 8 กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว หรือ UOBLTF พบว่า มีคะแนน 7.00 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วงเวลา สำหรับรอบ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนติดลบ 2.00% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ 2.30% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทน 0.90% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 21.10% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 21.00%

อันดับ 9 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 หรือ KFLTF50 พบว่า มีคะแนน 6.70 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วงเวลา สำหรับรอบ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนติดลบ 1.70% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ 1.00% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทน 4.20% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 23.80% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 13.50%

อันดับ 10 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร หรือ ASP-GLTF พบว่า มีคะแนน 6.70 โดยทางด้านผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละช่วงเวลา สำหรับรอบ 6 เดือนเดือน ให้ผลตอบแทน 4.40% ถัดไปรอบ 1 ปี ให้ผลตอบแทน 3.00% ขณะที่ในรอบ 2 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ 8.70% ส่วนในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 12.60% และในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 3.60%

ภาพรวมของกองทุน LTF ข้างต้นแม้ว่าบางกองทุนในช่วงระหว่างทางจะให้ผลตอบแทนติดลบบ้าง แต่ถึงอย่างไรในช่วงระยะยาวโดยเฉพาะรอบ 3 ปี และ 5 ปี ยังคงให้ตอบตอบแทนสูงมาก

ดังนั้นกองทุน LTF ข้างต้นถือว่าเป็นกองทุนผลงานเด่นน่าลงทุน !!

The post กองทุน LTF ผลงานเด่นน่าลงทุน! appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

Facebook Comments